Informacja o ważności punktów

 

1. Na jakiej podstawie umarzamy punkty?

 

Punkty mogą być umarzane na podstawie pkt 7.14 Regulaminu Programu VITAY.

Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.

 


2. Które punkty zostaną objęte umorzeniem?

Punkty objęte umorzeniem pochodzą z okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W przyszłości, umarzane będą Punkty z dalszych okresów.


3. Kiedy moje punkty zostaną umorzone?

 

Umorzenia będziemy dokonywać w 2 terminach:

a) 30 czerwca 2024
Klienci o numerach kart od 0001000000001478 do 7897156190798505

b) 30 listopada 2024
Klienci o numerach kart od 0001000000000157 do 7897157290881919
 

4. Czy i w jaki sposób Uczestnicy Programu VITAY będą wcześniej informowani o liczbie wygasających punktów i terminie ich umorzenia?

 

Uczestnicy Programu VITAY będą odpowiednio wcześniej informowani o wygasających punktach i terminie ich umorzenia:

w mailingach,
na wydrukach fiskalnych.


5. Gdzie mogę zobaczyć liczbę punktów, która straci ważność?

Liczbę punktów objętych umorzeniem możesz sprawdzić:

 
- po zalogowaniu w serwisie www.program.vitay.pl - w historii transakcji 
- po zalogowaniu w aplikacji ORLEN VITAY
- w całodobowej Infolinii Programu VITAY – Kontakt 801 167 536 (z tel. komórkowych 502 167 536)

 
link link

link

error
link

{2}