Informacja o ważności punktów

 

1. Na jakiej podstawie umarzamy punkty?

 

Punkty mogą być umarzane na podstawie pkt 7.14 Regulaminu Programu VITAY.

Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.

 


2. Które punkty zostaną objęte umorzeniem?

Punkty objęte umorzeniem pochodzą z okresu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. W przyszłości, umarzane będą Punkty z dalszych okresów.


3. Kiedy moje punkty zostaną umorzone?

 

Umorzenia będziemy dokonywać w 4 terminach:

a) 31 maja 2023
Klienci o numerach kart od 0001000001356731 do 7897155034857246

b) 31 lipca 2023
Klienci o numerach kart od 7897155034857253 do 7897155102256503

c) 30 września 2023
Klienci o numerach kart od 7897155102256511 do 7897155118065807

d) 15 grudnia 2023*
klienci o numerach kart od 7897155000000250 do 7897156130418214
*Termin ważności punktów dla ww. kart został wydłużony do 15 grudnia 2023 roku wobec poprzedniego terminu – 30 listopada 2023 r.
 

4. Czy i w jaki sposób Uczestnicy Programu VITAY będą wcześniej informowani o liczbie wygasających punktów i terminie ich umorzenia?

 

Uczestnicy Programu VITAY będą odpowiednio wcześniej informowani o wygasających punktach i terminie ich umorzenia:

w mailingach,
na wydrukach fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio na stacjach paliw


5. Gdzie mogę zobaczyć liczbę punktów, która straci ważność?

Liczbę punktów objętych umorzeniem możesz sprawdzić:

 
- po zalogowaniu w serwisie www.program.vitay.pl - w historii transakcji 
- po zalogowaniu w aplikacji ORLEN VITAY
- w całodobowej Infolinii Programu VITAY – Kontakt 801 167 536 (z tel. komórkowych 502 167 536)
 
link link

link

error
link

{2}