Informacja o ważności punktów

 

1. Na jakiej podstawie umarzamy punkty?

Punkty mogą być umarzane na podstawie pkt 7.14 Regulaminu Programu VITAY.

Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.


2. Które punkty zostaną objęte umorzeniem?

Punkty objęte umorzeniem pochodzą z okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. W przyszłości, umarzane będą Punkty z dalszych okresów.


3. Kiedy moje punkty zostaną umorzone?

Umorzenia będziemy dokonywać w 3 terminach:

a) 31 lipca 2022 (punkty z okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.)
Klienci o numerach kart od 0001000001356731 do 7897155017382865
 
b) 30 września 2022 (punkty z okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.)
Klienci o numerach kart od 7897155017382915 do 7897155040999636
 
c) 30 listopada 2022 (punkty z okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.)
Klienci o numerach kart od 7897155000000235 do 7897156130416952

4. Czy i w jaki sposób Uczestnicy Programu VITAY będą wcześniej informowani o liczbie wygasających punktów i terminie ich umorzenia?

Uczestnicy Programu VITAY będą odpowiednio wcześniej informowani o wygasających punktach i terminie ich umorzenia:

  • w mailingach,
  • na wydrukach fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio na stacjach paliw

5. Gdzie mogę zobaczyć liczbę punktów, która straci ważność?

Liczbę punktów objętych umorzeniem możesz sprawdzić:

  • w aplikacji mobilnej ORLEN VITAY - w historii transakcji z opisem: Umorzenie punktów
  • po zalogowaniu w serwisie www.program.vitay.pl - w historii transakcji z opisem: Umorzenie punktów
  • w całodobowej Infolinii Programu VITAY – Kontakt 801 167 536 (z tel. komórkowych 502 167 536)
 
link link

link

error
link

{2}