Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE VITAY.PL

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie vitay.pl (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.vitay.pl jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł, adres elektroniczny: vitay@orlen.pl (dalej jako: „ORLEN”).

W serwisie dbamy o ochronę prywatności Użytkowników i Klientów w trakcie korzystania z vitay.pl. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

I. PLIKI COOKIES ORAZ ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Czym są pliki cookies?

W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników i Klientów serwisu vitay.pl, witryna www.vitay.pl używa tzw. plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku cookie przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Serwisu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Użytkownika lub Klienta własny plik cookie. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać Użytkowników lub Klientów naszego Serwisu i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na stronie www.vitay.pl.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników lub Klientów,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się).

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika lub Klienta i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Jak należy korzystać z loginu i hasła?

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Prosimy o wpisywanie hasła podczas zakładania konta w Serwisie, które nie będzie łatwe do odgadnięcia przez osoby postronne. W celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególne chronionymi danymi są adresy e-mail. Po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik nie może osobiście zmienić adresu e-mail, dlatego prosimy o rejestrowania tych adresów e-mail, które są faktycznie przez Państwo używane. W szczególnych przypadkach uzasadniających konieczność zmiany adresu e-mail (login) prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.

Serwis www.vitay.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń – aby te starania były skuteczne również Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak prowadzone są badania marketingowe?

Administrator za pośrednictwem Serwisu może przeprowadzać różne badania marketingowe (w szczególności ankiety oraz sondy). Jeśli Użytkownicy lub Klienci zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych badań oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom i Klientom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Użytkownicy i Klienci Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie https://www.vitay.pl/kontakt.html (formularz dostępny po zalogowaniu).

Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się również z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu:

 • Użytkownicy Super VITAY: z telefonu stacjonarnego: 0 801 1 78737 ( 0 801 1 SUPER) z telefonu komórkowego: 0 501 8 78737 (0 501 8 SUPER);
 • Użytkownicy VITAY: telefonu stacjonarnego: 0 801 1 67536 (0 801 1 ORLEN) z telefonu komórkowego: 0 502 1 67536 (0 502 1 ORLEN).

II. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników i Klientów w ramach serwisu?

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika i Klienta. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Orlen SA. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • adres: adres siedziby ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres email: daneosobowe@orlen.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do marketingu produktów lub usług własnych ORLEN w tym poprzez profilowanie Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes ORLEN jakim jest możliwość przedstawiania informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług ORLEN. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ORLEN.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług ORLEN Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług ORLEN w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika i Klienta zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Programu VITAY. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika lub Klienta zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Użytkowników lub Klientów zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

 

 
link link

link

error
link

{2}